Poštovani korisnici,
kao informaciju šaljemo Vam napomenu o nizu otvorenih natječaja te o natječajima u najavi.

Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Status: u najavi
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija), udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa
Vrijednost potpore: najviša vrijednost potpore je od 15.000 do 1.000.000 EUR, intenzitet potpore je od 80% do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova 
Kratki opis natječaja: predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za ulaganja u građenje i opremanje vatrogasnog doma i spremišta, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov, rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze i trake, tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu, javne zelene površine, pješačke staze i zone otvorenog odvodnog kanala, groblja, tržnice, javne prometne površine. Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5.000 stanovnika.
 

Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta 

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa 
Status: datum objave PDP – a je 25.01.2017., datum objave rezultata PDP – a N/P (ne može se procijeniti u kojem trenutku će sva sredstva biti iskorištena)
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave 
Vrijednost potpore: indikativni iznos financijske omotnice je 150.000.000 HRK, a najviši indikativni iznos bespovratnih sredstava je 127.500.000 HRK. Intenzitet potpore iznosi 85%. 
Kratki opis natječaja: dodjela bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda u svrhu gradnje i opremanja reciklažnih dvorišta čime će se doprinijeti povećanju stope odvojeno sakupljenog komunalnog otpada
Prihvatljive aktivnosti su: gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta, nadzor građevinskih radova, tehnička pomoć te vidljivost i upravljanje projektom