Izmjenom Zakona i Pravilnika o PDV-u u prosincu 2013. godine koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine, Porezna uprava objavila je novi PDV i PDV-K obrazac za 2014. godinu, isto tako prema naputku Porezne uprave konačni obračun PDV-a za 2013.godinu (PDV-K) potrebno je predati objedinjen na novom obrascu koji je u primjeni od 01.07.2013. godine.

Sa implementacijom novih obrazaca za konačni obračun PDV-a za 2013.godinu (PDV-K) i novih obrazaca PDV-a za 2014.godinu (PDV) krećemo od 10.02.2014. godine, stoga molimo sve korisnike koji koriste aplikaciju za obračun PDV-a, a biti će kontaktirani od strane LC djelatnika, da omoguće instalaciju koja će im pravovremeno omogućiti ugradnju zakonskih obrazaca.