Zadnji puta smo vas informirali o toj temi prije sedmog mjeseca kada se još nije znalo kako će teći proces fiskalizacije u Hrvatskoj, uz pretpostavku da će biti sličan kakav je u našem bližem okruženju (Srbija i BiH).

Kako je početkom sedmog mjeseca za sastanak Vlade konačno bio pripremljen Prijedlog zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, dobili smo i prve informacije kako će izgledati proces fiskalizacije u našoj zemlji.

Osnovne pretpostavke i uvjeti koji su dani u Prijedlogu zakona su korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te internetsko povezivanje za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Fiskalni račun bi stoga bio ispis gotovinskog računa (plaćen gotovinom, karticama, čekovima) koji bi osim standardnih podataka sadržavao Zaštitni kod i JIR (Jedinstveni Identifikator Računa).

Račun o gotovinskom prometu | SPI
Ono što se ne vidi kroz ispis samoga računa, a to je potreba svakog korisnika da u FINI dobije (nabavi, odnosno kupi) digitalni certifikat kojim će se digitalno potpisivati elementi računa koji se dostavljaju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Sadašnje informacije iz Porezne uprave su da će cijena tog certifikata biti 300 KN za rok važnosti od 5 godina, što znači 60 Kn na godinu dana.

Drugi uvjet koji si mora osigurati korisnik je internetska komunikacija na samoj blagajni, kako bi se svaki račun mogao poslati Poreznoj upravi radi on-line dobivanja JIR-a, koji se ispisuje na samom računu, te slanja dnevnog izvješća.

Treći uvjet je posjedovanje pripadnog softverskog programa za Maloprodajno poslovanje koji će omogućiti automatsko komuniciranje s Poreznom upravom kod izdavanja samog MP računa, te kod slanja dnevnog izvješća na kraju dana.
Ono što se također ne vidi iz ispisa računa je potreba evidencije OIB-a za svakog blagajnika koji izdaje račun, jer se i to šalje Poreznoj upravi radi dodatne kontrole. To znači da se neće moći koristiti generalna šifra operatera koja uz sebe nema i pripadni OIB.

Rokovi primjene su posebna boljka primjene ovog zakona. U Prijedlogu zakona piše da je ministru financija dano ovlaštenje za donošenje pravilnika koji će detaljno opisati protokole komunikacije i ostale podrobnosti koji se ne mogu pročitati iz samog zakona.

Rok za donošenje tog pravilnika je 01. studeni 2012., a testiranje komunikacije s Poreznom upravom će biti omogućeno od 01. prosinca 2012., dok primjena zakona za prvu grupu obveznika treba teći od 01. siječnja 2013.
Inače rokovi za primjenu tog zakona su slijedeći:

  • od 01. siječnja 2013. za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I područja NKD 2007)
  • od 01. travnja 2013. za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (Oznaka G područja NKD 2007.), te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak
  • od 01. srpnja 2013. za sve obveznike fiskalizacije

Promjene u aplikaciji – primjena fiskalizacije u Maloprodaji

Što će se događati u postojećim aplikacijama Maloprodaje prilikom izdavanja računa, hoće li se sve morati mijenjati? Neće se mijenjati u čitavom svom obimu, već samo u dijelu ispisa računa.

Kod ispisa računa će biti kratka zadrška (Prijedlog zakona spominje nekoliko sekundi, neformalno 2 sekunde ?) dok se ne obavi internetska komunikacija s Ministarstvom financija, Porezna uprava i dobije JIR, koji je sastavni dio MP računa, te dalje slijedi njegov ispis, isto kao i do sada.

Takvi fiskalizirani računi se više neće moći nikako mijenjati, osim njegovog storniranja u cijelosti (storno se također fiskalizira) i ponovnog izdavanja novog računa.

Podsjećam da će naša aplikacija Maloprodaja imati na vrijeme ugrađene sve ove posebnosti vezane uz fiskalizaciju, ali će trebati provesti, neposredno prije primjene fiskalizacije, instaliranje nove verzije programa, a prije toga napraviti edukaciju svih korisnika koji operativno koriste tu aplikaciju.