Evidencija nerazvrstanih cesta kroz SPI/registar | SPI
ŠTO SU NERAZVRSTANE CESTE?

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama (NN 84/11). Stupanjem navedenog Zakon na snagu 28. srpnja 2011. nerazvrstane ceste smatraju se općim dobrom u vlasništvu JLS i kao takve potrebno ih je evidentirati zajedno s drugom nepokretnom imovinom JLS.

Kada trajno prestane potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela, ukida joj se status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina ostaje u vlasništvu JLS.

Sukladno zakonu, JLS dužne su upisati nerazvrstane ceste u zemljišnje knjige te ubuduće njima upravljati, a iznimno koristni alati koje se u tu svrhu mogu koristite su SPI/Registar Nekretnina (SPI/RN)i SPI/Geografski Informacijski Sustav (SPI/GIS).

ŠTO JE SPI/REGISTAR NEKRENINA?

SPI/Registar Nekretnina (SPI/RN) je organizacijsko-programsko rješenje za sustavno upravljanje specifičnim vrstama nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju županija, gradova i općina. Evidencija je jedinstveno i kompletno rješenje koje obuhvaća sve opće podatke, praćenje stanja, vrijednosti i sve transakcije vezane uz promjenu statusa nerazvrstane ceste.

SPI/RN također služi kao baza podataka koji su iskoristivi za vizualizaciju i napredno planiranje upravljanja nekretnina pomoću sustava SPI/GIS.

ŠTO JE SPI/GIS?

SPI/Geografski Informacijski Sustav (SPI/GIS) sustav je za upravljanje prostornim podacima i pridruženim osobinama u kojem se integriraju, pohranjuju, uređuju, analiziraju i prikazuju geografske informacije.

SPI/GIS možemo smatrati "pametnom kartom" koja korisnicima omogućuje stvaranje interaktivnih upitnika (istraživanja koja korisnik sam priprema), analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka.

Tehnologija geografskog informacijskog sustava može se koristiti za znanstvena istraživanja, upravljanje resursima, upravljanje imovinom, planiranje razvoja, kartografiju i planiranje puta.

SUSTAV POSLOVNIH INFORMACIJA I KONZULTANTSKE USLUGE TVRTKE LIBUSOFT CICOM

SPI/RN i SPI/GIS dio su Sustava Poslovnih Informacija koji uključuje sva informatička rješenja potrebna jednoj JLS (proračunsko računovodstvo, komunalna djelatnost, upravljanje riznicom i proračunskim korisnicima, cjeloviti računovodstveni sustav, itd.). SPI je proizvod tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. koja još od 1992. jedinicama lokalne samouprave pruža podršku u obavljanju svih djelatnosti.

Osim informatičkih alata, svojim korisnicima LC na raspolaganje stavlja i stručne i iskusne konzultante koji provode PRLS model Upravljanja imovinom koji je proveden u više od 10 Gradova RH, a koji je preduvjet za uspješno korištenje SPI/Registra Nekretnina i SPI/Geografskog Informacijskog Sustava.

Za sve informacije, slobodno nam se obratite.