Dana 3. srpnja 2007. godine na otvorenoj sjednici Poglavarstva Grada Osijeka održali smo  završnu prezentaciju modela UPRAVLJANJA IMOVINOM u nazočnosti gradonačelnika Ante Đapića, članova Poglavarstva, pročelnika upravnih odjela, te medija.  Ocjenjeno je da je napravljen veliki posao, da će projekt pomoći u upravljanju gradskom imovinom, te da treba s projektom ići i prema Gradskom vijeću.
 
Zaključeno je da se nastavi s daljnjim radom na provedbi modela u istom sastavu Radne grupe. Nadalje, nastavit će se s ažuriranjem REGISTRA NEKRETNINA, procjenama prioritetnih jedinica imovine, racionalnije korištenje indirektnih subvencija kroz imovinu, definiranje minimalne stope kapitalizacije pa do pripreme i donošenja dugoročnog plana upravljanja imovinom. Konačan cilj provedbe ovog modela zajedno s REGISTROM NEKRETNINA je još učinkovitije upravljanje gradskom imovinom.
 
Nekoliko slika sa sjednice Poglavarstva: