Početkom godine Hrvatske vode su dostavile korisnicima, koji ne obračunavaju Naknadu za uređenje voda zajedno sa komunalnom naknadom, tablicu prema kojoj su im korisnici dužni dostaviti stanje matičnih podataka Komunalne naknade sa 01.01.2018. godine.

Naši djelatnici su napravili analizu tablice i uvidjeli smo neke pojmovne razlike od naših baza podataka i podataka koji se traže u tablici. U Hrvatske vode smo poslali prijedlog načina eksporta podataka iz SPI baze i trenutno se radi na usklađivanju tablice za dostavu podataka.

Po završetku usklađivanja LC će, prema dogovorenom slogu sa Hrvatskim vodama, moći eksportirati podatke u traženu tablicu i omogućiti svojim korisnicima dostavu istih u traženom roku.