Najznačajnije recentne zakonske izmjene i dopune odnose se na propisivanje dodatnih kako financijskih tako i administrativnih obveza u području socijalne skrbi lokalnim jedinicama, a dodamo li navedenome kako će gradovi i općine do 1. siječnja 2023. trebati u potpunosti digitalizirati ukupnost svojeg poslovanja, poslovi socijalne skrbi u lokalnim jedinicama će svakako biti vrlo složeni i izazovni za sve kolegice i kolege nadležne za njihovo provođenje.

Iz pregleda normativnih rješenja i intervencija u području socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj u razdoblju od proteklih desetak godina, možemo jasno i s visokom razinom sigurnosti zaključiti kako je riječ o vrlo dinamičnom području javne uprave koje je vrlo često u središtu pozornosti našeg zakonodavca. Naime, gotovo nevjerojatno zvuči činjenica da su u vrlo kratkom razdoblju, od 2011. do 2013. godine, donesena čak tri Zakona o socijalnoj skrbi , dok se potonji Zakon iz 2013. godine, uz ukupno osam svojih izmjena i dopuna, održao na snazi do stupanja na snagu potpuno novog Zakona o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Zakon), koji ćemo u osnovnim crtama ukratko predstaviti u nastavku ovog kratkog osvrta.
Međutim, vrlo bi površno i pogrešno bilo u kontekstu komentara normativnog okvira ograničiti se samo na djelatnost zakonodavca u tom smislu, jer je u trenutku nastanka ovog teksta još uvijek na snazi niz općenormativnih akata koji su doneseni na temelju propisa koje je novi Zakon stavio izvan snage. Tako je u skladu s odredbama članka 330. Zakona nadležni ministar dužan donijeti ni više ni manje nego čak 23 potpuno nova pravilnika i odluke, a dodamo li navedenome kako su sve jedinice lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj dužne uskladiti svoje opće akte sa Zakonom, tek tada ćemo moći govoriti o ukupnosti i raskoši normativnog okvira u području socijalne skrbi.
Kako bilo, ne ulazeći u stvarne motive i pozadinu ovolikog broja normativnih intervencija u ovo vrlo složeno, politički i društveno osjetljivo te financijski vrlo izdašno područje rada, teško je otkloniti razumnu sumnju kako ovakva dinamika normativne aktivnosti, nažalost, ne doprinosi stvaranju pravne sigurnosti i stabilnosti.

Cijeli članak koji daje odgovore na pitanje Donosi li novi Zakon o socijalnoj skrbi dodatno financijsko i administrativno opterećenje lokalnim jedinicama, koji je za vas priredio Vedran Vukobrat, dipl. iur., pravni savjetnik-konzultant u LC-u pročitajte >>> OVDJE.