Usavršavanje u području javne nabave


Detalji događaja


Iskoristite priliku i u sklopu LC KONFERENCIJE PANORAMA 2021 savladajte redoviti program Usavršavanja u području javne nabave u trajanju od 8 nastavnih sati, produžite certifikat i upišite bodove.
Naziv programa: Najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi te pogreške u pregledu i ocijeni ponuda uz aktualne primjere kroz praksu DKOM-a i VUS-a.

Edukacija će se održati ONLINE 21.09.2021. (utorak) u 9:00 sati (registracija od 8:30)

Teme koje ćemo obrađivati:

  • Najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi
  • Tehničke specifikacije – pogodovanje; opis i teh. specifikacije (pogodovanje/potreba naručitelja) – žalbe
  • Najčešće pogreške pri pregledu i ocijeni ponuda
  • Primjene članaka 263. i 293. ZJN 2016

Više informacija i prijavnicu potražite na www.lc-panorama.com