Praćenje naplate, izrada opomena i izrada ovrha


Detalji događaja


Cilj  radionice: Upotreba programa i njegovih funkcionalnosti za efikasniju naplatu potraživanja putem novog modula PNA unutar Salda kontija (Evidencija kontakata i poduzetih akcija, alarmiranje po rokovima za poduzimanje daljnjih akcija). Upoznavanje sa funkcionalnostima za izradu opomena i izradu istih putem modula OPO unutar Salda kontija (kako napraviti pojedinačnu ili skupnu opomenu, upotreba različitih filtera, formiranje višestrukog poziva na broj odobrenja, razlikovanje vrsta prihoda). Upoznavanje sa funkcionalnostima za mehanizma izrade ovrha i izrada istih putem modula TUZ unutar Salda kontija (kako napraviti pojedinačnu ili skupnu ovrhu, upotreba različitih filtera, formiranje višestrukog poziva na broj odobrenja, razlikovanje vrsta prihoda). Isto tako praktično će se pokazati implementacija sa Uredskim poslovanjem  putem modula URP unutar Slada kontija (kako urudžbirati i trajno spremiti napravljene opomene ili ovrhe).