Planiranje u sustavu proračuna i novosti u proračunskom računovodstvu


Detalji događaja


Kako bismo Vam pomogli s procesom pripreme proračunskih klasifikacija, pripremom plana za 2015.godinu te projekcija za slijedeće dvije godine, naši konzultanti su za Vas pripremili radionicu napredne obuke –  Planiranje u sustavu proračuna i novosti u proračunskom računovodstvu.

Glavni cilj radionice je upoznati korisnike sa svim zakonskim izmjenama u sklopu proračunskog računovodstva i kako one utječu na njihov svakidašnji rad, osobito na proces planiranja i izvještavanja. Zadatak radionice je prikazati sve bitne preduvjete koje je potrebno zadovoljiti kako bi se sljedeće godine financijski izvještaji uspješno predavali prema zakonskim izmjenama.
 
Datumi održavanja radionica su 27.10.2014. u Hotelu Panorama Zagreb s početkom u 09:30 sati.

Predviđeni program rada radionice je:

 • UVOD
 • ZAKONSKE IZMJENE 
  • Izmjene pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
  • Najava izmjena pravilnika o financijskom izvještavanju 
 • PRIPREMA ZA PLANIRANJE KROZ SPI SUSTAV PREMA ZAKONSKIM IZMJENAMA
  • Preduvjeti za pripremu financijskih izvještaja prema zakonskim izmjenama kroz SPI sustav
  • Izmjene računskog plana
  • Pripreme proračunskih klasifikacija
  • Priprema plana – planiranje po godinama 
 • IZVRÅ ENJE – primjeri knjiženja vezani za zakonske izmjene
 • IZVJEÅ TAVANJE – PRIPREMA GODIÅ NJIH FINANCIJSKIH IZVJEÅ TAJA
 • FMC – financijsko upravljanje i kontrola
 • IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
 • GODIÅ NJI OBRAČUN PRORAČUNA
 • PRIPREMA ZA KRAJ GODINE/POČETAK NOVE POSLOVNE GODINE
 • Diskusija i odgovori na pitanja 
 •