Obračun kamata


Detalji događaja


Cilj radionice: Detaljno proći proces obračunavanja kamata, sa upoznavanjem osnova za izradu obračuna, potrebne zakonske regulative, načina obračuna kamata, postupaka kod storniravanja kamata. Konkretan rad na primjerima sa objašnjenima istih. Kako i kada upotrebljavati kalkulator kamata. Kontrola obračunatih kamata.