NAPREDNA OBUKA: Urudžbiranje obračuna plaće, socijale, putnih naloga i obračuna te rješenja za godišnji


Detalji događaja


Obuka je namijenjena korisnicima aplikacija SPI sustava – referentima koji rade u LCW 223 i predmetnim aplikacijama. Cilj nam je upoznati korisnike s procesom urudžbiranja, pravilima poništenja urudžbiranja i utjecajem odabira opcije urudžbiranja na kreiranje predmeta i dokumenata u Uredskom poslovanju.

Vrijeme edukacije: 15. svibnja 2024., od 10,00 do 13 sati 

Mjesto edukacije: Online

Predavač: Alma Koštić

Sadržaj edukacije: 

  •  definiranje preduvjeta u aplikaciji 223 – Uredsko poslovanje za provedbu
    predmetnih urudžbiranja
  • opcije urudžbiranja i njihov utjecaj na kreiranje predmeta/ dokumenata u uredskom ovisno o aplikacijama
  • proces urudžbiranja i poništenja u aplikacijama
  • 150 Plaće i naknade – obračun plaće i potvrde o plaćenom porezu
  • 151 SIP- Sustav izvješćivanja PU- JOPPD obrazac
  • 152 Kadrovska evidencija – rješenja za godišnji odmor
  • 204 Putni nalozi- Putni nalozi i obračun putnih naloga
  • 212 Evidencija socijalne skrbi- pomoći po vrsti

NAPOMENA 

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 130,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVA