Napredna obuka – Obračun bolovanja na teret poslodavca i na teret HZZO-a


Detalji događaja


Namijenjeno korisnicima SPI programa Obračun plaće.
​
16.05.2016. godine u LC edukativnom centru u Zagrebu.

Planirano trajanje je od 09:30 do 15:00 sati.

Više informacija o edukaciji, programu rada te načinu prijave možete pronaći OVDJE.