NAPREDNA OBUKA: Napredno korištenje uredskog poslovanja


Detalji događaja


Za početak veljače pripremili smo vam još jednu obuku vezanu uz uredsko poslovanje. Cilj radionice je napredno korištenje funkcionalnosti u 223 (novosti nove web verzije). Namijenjena je operaterima koji koriste 223 – pisarnici i referentima po odjelima.

Vrijeme održavanja: 8. veljače 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Vrijeme održavanja: 9. veljače 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Lička 4, Split

Vrijeme održavanja: 10. veljače 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Radmile Matječić 10, Rijeka

Predavači: Dario Batašić, Živana Sunara i Dijana Lipovac

Sadržaj: 

1. Novosti web verzije uredskog poslovanja
2. Dinamičko definiranje sadržaja dokumenata i korištenje predložaka u 223
3. Korištenje dodatnih modula u 223

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: