LC WEBinar – Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu JLP(R)S – obveza, potreba ili izazov?


Detalji događaja