LC WEBINAR – Kritične i upozoravajuće greške na JOPPD-u


Detalji događaja


Namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa. Cilj webinara je objasniti pogreške na E-poreznoj i kako ih riješiti u aplikaciji. Pokazati vezu između plaća i JOPPD obrasca – gdje se koje polje JOPPD-a puni iz aplikacije Plaća i naknada.

Datum održavanja 29. listopada 2020. u 10 sati
Planirano trajanje je 10:00-12:15 sati

Webinar će se održati online, putem aplikacije Zoom.

Više informacija i prijavnicu potražite OVDJE