LC Regionalni seminar Istra 2015


Detalji događaja


Poštovani korisnici, kao i svake godine do sada organiziramo LC Regionalne seminare 2015 u regijama lijepe naše kako bismo korisnicima, koji nisu bili u mogućnosti doći u Zagreb, omogućili da se upoznaju sa sadržajima LC Konferencije.

Ove jeseni, regionalni seminari u Istri će se održati u Hotelu Histria, Pula, 18.11.2015. godine. Seminar je organiziran u tri dijela: plenarni dio za sve sudionike, a zatim rad u dvije prijepodnevne i dvije poslijepodnevne radionice koje se odvijaju istovremeno. Predviđeni program rada za sva tri regionalna seminara je slijedeći:

09:30 – 10:00 REGISTRACIJA
10:00 – 10:30 PLENARNI DIO
10:30 – 10:45 PAUZA
10:45 – 12:45 RAD U DVIJE ISTOVREMENE RADIONICE

  • Integralno proračunsko računovodstvo
  • Komunalni informacijski sustav – KOMIS

12:45 – 13:45 RUČAK
13:45 – 15:45 RAD U DVIJE ISTOVREMENE RADIONICE

  • Obračun plaća i drugog dohotka
  • Salda konti kupaca i dobavljača

Više informacija kao i prijavnicu o LC regionalnim seminarima možete pronaći OVDJE.