LC REGIONALNI SEMINAR DALMACIJA 2013, Hotel Atrium, Split


Detalji događaja


Kao  i  svake  jeseni,  nakon uspješno dovršene LC Konferencije  Panorama 2013, odlazimo u regije lijepe naše kako bismo korisnicima, koji nisu bili u mogućnosti doći u Zagreb, omogućili da se upoznaju  sa  sadržajima  LC Konferencije. Ove jeseni, seminari će se održati u Đakovu, Splitu i Buzetu, prema slijedećem rasporedu:

  • SLAVONIJA  2013 – Hotel Đakovo, Đakovo, 04.11.2013. godine
  • DALMACIJA  2013 – Hotel Atrium, Split, 06.11.2013. godine
  • ISTRA  2013 – Hotel Fontana, Buzet, 08.11.2013. godine

Seminar je organiziran u tri dijela: plenarni dio za sve sudionike, a zatim rad u dvije prijepodnevne i dvije poslijepodnevne radionice koje se odvijaju istovremeno. Predviđeni program rada za sva tri regionalna seminara možete pogledati OVDJE.

Za sudjelovanje za LC regionalnim seminarima možete se prijaviti putem ONLINE PRIJAVNICE ili tako da nam faksirate papirnatu verziju PRIJAVNICEkoju možete poslati na fax 01/6599 – 513 najkasnije do 29. listopada 2013. godine.
​
Ako  niste  bili  na  LC Konferenciji Panorama 2013 u  Zagrebu,  obavezno dođite na LC regionalni seminar!