Konzultantsko savjetovanje – Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S


Detalji događaja


Radionica Konzultantsko savjetovanje – Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S jnamijenjena je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum održavanja: 05. ožujka 2020.

Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave .

Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti donesena je Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19) kojom je propisan izgled i sadržaj Izjave, prateća dokumentacija, način i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima.
Novost je da se Izjava daje i na temelju naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, odnosno vanjske revizije. Također, proširen je obuhvat pitanja na područje transparentnosti i upravljanja imovinom.

Više informacija i prijavnicu potražite OVDJE.