KONFERENCIJA „Planiranje, organizacija i provedba investicijskih projekata u lokalnim samoupravama – izvanproračunsko financiranje lokalnih javnih investicija“


Detalji događaja


Centar za loklani ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 22. do 24. rujna 2014. godine  u hotelu Solaris u Å ibeniku, organizira trodnevnu konferenciju pod nazivom „Planiranje, organizacija i provedba investicijskih projekata u lokalnim samoupravama-izvanproračunsko financiranje lokalnih javnih investicija“.

Trodnevna konferencija posvećena je unaprjeđenju potencijala lokalnih samouprava u generiranju brzog gospodarskog rasta i razvoja. Prvi dio konferencije posvećen je projektima koji jedinicama lokalne samouprave osiguravaju dostizanje najviših svjetskih standarda u pogledu kvalitete lokalnih javnih usluga, ali i planiranja razvoja te komunikacije s ključnim dionicima. U drugom djelu će se prezentirati suvremeni modeli financiranja investicija u javnu infrastrukturu kroz sljedeće tematske module:energetika, zgradarstvo, telekomunikacije, transport i gospodarenje otpadom. Cilj drugog djela je omogućiti kreiranje konkretnih projekata između gradova i općina te poduzeća koja se bave odgovarajućim djelatnostima, a spremna su financirati izvođenje određenih projekata. Svi projekti prezentirat će se kao gotovi modeli po principu „ključ u ruke“, koji implicira minimalan angažman javnog sektora i visoku razinu provodljivosti.

Na navedenoj konferenciji i naša tvrtka će nastupiti kao izlagač sa temom Sustav upravljanja imovinom kao bitan preduvjet za brži lokalne ekonomski razvoj, naši kolege će predavanje održati prvog dana konferencije, 22. rujna, u 16:20 sati.

Sve informacije o prijavi i programu konferencije možete pronaći na web adresi: www.cler.hr/konferencija.