Bjelovarsko-bilogorska županija službeno je postala prva otvorena županija u Hrvatskoj! Riječ je o županiji koja je i ranije dobivala visoke ocjene za transparentnost, međutim do sada se niti jedna županija nije otvorila prema građanima do te mjere da pruži potpuno transparentan uvid u svoje poslovanje.

Danas, 10.1. održana je konferencija za medije na kojoj su zainteresiranoj javnosti Bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić te Tomislav Knežević, Voditelj Odjela marketinga i prodaje iz tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. predstavili platformu Otvorena županija. U sklopu platforme nalazi se iTransparentnost – jedno od naših naprednih rješenja namijenjeno digitalizaciji poslovanja jedinica lokalnih i područnih samouprava. Zahvaljujući ovoj inicijativi, građani će od sada moći vidjeti na što se županijski novac trošio unazad četiri godine.

Nemamo što skrivati. Želimo da građani vide kako se troši javni novac. Ovo je najviša moguća razina otvorenosti jer javnosti podastiremo popis svih isplata u posljednje četiri godine. Riječ o jednom od mojih predizbornih obećanja koje na ovaj način ispunjavamo – istaknuo je župan bjelovarsko-bilogorski Marko Marušić, dodajući kako mu je drago da je Bjelovarsko-bilogorska županija prva u Hrvatskoj ispunila zakonsku obvezu javnog objavljivanja trošenja proračunskog novca na jednostavan, dostupan i lako pretraživ način.

S obzirom na to da iTransparentnost omogućava objavu pravodobnih, točnih i vjerodostojnih informacija o realizaciji proračunskih stavki JLP(R)S, Bjelovarsko-bilogorska županija će od sada svojim građanima pružati uvid u detaljan i ažuran pregled financijskog djelovanja Županije te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.

Prilikom predstavljanja platforme Tomislav Knežević je potvrdio kako je riječ o najvišoj razini transparentnosti: Ovdje nema ručnog unosa, ni mogućnosti moderacije podataka. Sve se radi automatski jer se svi podaci automatizmom povlače iz računovodstvenog sustava županije.

Važno je spomenuti još kako se rješenje konstantno prilagođava kako bi svi moduli bili optimizirani i u skladu s najnovijim zakonskim propisima, pri čemu pomaže i naše bogato 30-ogodišnje iskustvo u radu s proračunskim korisnicima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Očekuje se da će se u skorije vrijeme sve više županija otvoriti prema svojim građanima, s obzirom na to da novi Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi predviđa kazne za sve čelnike koje nemaju transparentno objavljene informacije o trošenju sredstava. Kazne za nepoštivanje ovog Zakona kreću se u rasponu od 10 do 50 tisuća kuna za odgovornu osobu, što znači da se kažnjava izravno župan ili (grado)načelnik, a ne pravna osoba.