Kako povećati Vaše prihode u proračunu? 

Rješenje je pred Vama – SPI/Porez na kuće za odmor.

Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe, vlasnici kuća za odmor.

Kućom za odmor se smatra svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koristi povremeno ili sezonski. Visina poreza na kuće za odmor određena je Odlukom JLS u rasponu od 5-15 kuna po m2 i plaća se jednom godišnje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. To je lokalni porez, čiji prihod pripada proračunima gradova i općina.

Do sada je praksa na terenu bila da obveznici dostavljaju nadležnom poreznom tijelu podatke o kućama za odmor, ali je primijećena problematika neažurirane baze podataka i brige o naplati pa su JLS odlučile preuzeti naplatu. Nakon što su preuzeli podatke od porezne uprave te iste uskladili sa stvarnim stanjem na terenu došlo je do direktnog povećanja vlastitih prihoda.

LC nudi jednostavan način obračuna poreza uz pomoć modula porez na kuće za odmor (PKO) unutar aplikacije KOMIS. U okviru ovoga modula se izdaju rješenja, izrađuje obračun i prati naplata poreza.

ISKORISTITE PRILIKU!

U periodu od 01.06. do 01.08.2015. godine, akcijska cijena modula iznosi 2.500,00 kn.

Za premium korisnike, prema Općim uvjetima poslovanja, modul je besplatan. Mjesečno održavanje korigira se prema Vašem statusu održavanja.

Za više informacija kontaktirajte Odjel marketinga i prodaje na e-mail prodaja@spi.hr.