Rad gradonačelnika i načelnika u najširem smislu i vrlo pojednostavljeno obuhvaća i podrazumijeva upravljanje jedinicama lokalne samouprave. Proširimo li samo neznatno navedenu općenitu formulaciju na način da spomenuto upravljanje podrazumijeva najsloženije radne procese u području proračuna i financija, prava, komunalnog gospodarstva, društvenih djelatnosti, kao i postojanje niza različitih tijela koja nadziru zakonitost takvog upravljanja i imaju mogućnost prekršajnog, kaznenog ili drugog sankcioniranja čak i najmanjih propusta u radu, otklanja se svaka dvojba o tome je li riječ o jednoj od najkompleksnijih i najodgovornijih javnih funkcija u našem sustavu javne uprave.

Stoga smo, uvažavajući sve čimbenike koji utječu na kvalitetno, zakonito i učinkovito upravljanje lokalnim jedinicama, odlučili  za vas pripremiti jedinstvenu dvodnevnu Akademiju za čelnike, pročelnike i sve ostale važne ljude bez kojih upravljanje lokalnim samoupravama ne bi bilo moguće. Ovaj oblik edukacije pruža jasnu i širu sliku najznačajnijih područja poslovanja, čije obavljanje nije izravno ni izričito propisano, odnosno uređeno pravnim i drugim normama, a od presudnog je značaja za uspješno funkcioniranje gradova i općina.

Edukacija je namijenjena: čelnicima, pročelnicima i svim ostalim važnim ljudima bez kojih upravljanje lokalnim samoupravama ne bi bilo moguće

Cilj edukacije: pružiti jasnu i širu sliku najznačajnijih područja poslovanja, čije obavljanje nije izravno ni izričito propisano, odnosno uređeno pravnim i drugim normama, a od presudnog je značaja za uspješno funkcioniranje gradova i općina

Datum održavanja: 15. i 16. srpnja 2021., Hotel Westin Zagreb

 

Teme koje ćemo obrađivati:

1. DAN, četvrtak 15. srpnja 2021.

 • Uvodno izlaganje – predstavljanje izvješća DUR-a
 • Kadrovske promjene & službenički odnosi – postoje li mehanizmi za prestanak službe?
 • Čelnik kao manager & ključna područja rada u žarištu pozornosti Državnog ureda za reviziju koja nisu pokrivena sistematizacijom
 • Otpis zastarjelih dugovanja –velik izazov za nove (i postojeće) čelnike
 • Transparentnost
 • Upravljanje gradskom i općinskom imovinom

2. DAN, petak 16. srpnja 2021.

 • Prisilna naplata i otpis potraživanja
 • Upravljanje gradskom i općinskom imovinom
 • Aktualnosti u području financija & računovodstva
 • Zajedničko obavljanje poslova više lokalnih jedinica – primjeri dobre prakse
 • Izazovi javne nabave
 • Korak do potpune digitalizacije rada u JLS

 


NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na akademiji iznosi 3.200,00 kn + PDV po sudioniku.
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 1.600,00 kn + PDV

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.
Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu uključeni su radni materijali.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: