U široj javnosti postoji uvriježena percepcija da su područja rada gradova i općina jasno navedena i utvrđena zakonom, a lokalni službenici i dužnosnici s nepodnošljivom lakoćom obavljaju svoje rutinske radne zadatke. Vrlo jednostavno, zar ne? Nažalost, ovakva banalno pojednostavljena i potpuno pogrešna percepcija je gotovo dijametralno oprečna stvarnom stanju lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. U stvarnosti, funkcioniranje lokalnih jedinica odražava se kroz gotov nepregledan niz stručnih područja rada koji zahtijevaju koordinirano djelovanje i primjenu različitih stručnih i profesionalnih znanja, a broj kojih  se, obzirom na sve veći broj nametnutih obveza od strane zakonodavca, neprestano povećava.

Nadalje, neka područja rada, a osobito područja vezana uz prisilnu naplatu i otpis potraživanja, zatim područje upravljanje imovinom te područje službeničkih odnosa i potrebe za eventualnim kadrovskim promjenama, pored spomenute složenosti, karakterizira i vrlo visoka razina društvene i političke osjetljivosti, što svemu spomenutome svakako dodaje novu i širu dimenziju. Uvažavajući navedeno te okolnost kako predmetna područja rada gotovo uvijek nadilaze postojeće ustrojstvo rada i uvriježene opise radnih mjesta nadležnih službenika, odlučili smo pripremiti kolaž različitih atraktivnih, aktualnih i zanimljivih tema u okviru druge Akademije koja će se održati 09. i 10. rujna u Hotelu Amadria u Šibeniku.

Stoga Vas pozivamo da nam se pridružite kako bismo u sadržajnom i dinamičnom, ali i opuštenom, umirujućem i ugodnom ozračju koje pruža kasno ljeto na našem Jadranu, mogli ukazati na neke ipak manje ugodne te vrlo složene i često osjetljive procese i područja rada o kojima vrlo često i vrlo izravno ovisi uspješno funkcioniranje naših gradova i općina.

 

Teme koje ćemo obrađivati:

Izvješće Državnog ured za reviziju kao pokazatelj ozbiljnih strukturnih nedostataka u našim gradovima i općinama 

 • Prikaz najčešćih nepravilnosti u radu gradova i općina
 • Zašto izvješća DUR-a moramo shvatiti izrazito ozbiljno?
 • Kako pristupiti provedbi naloga i preporuka DUR-a?
 • O prekršajnoj odgovornosti gradonačelnika i načelnika za provedbu naloga i preporuka DUR-a, odnosno za nepravodobnu i nepotpunu naplatu prihoda

Izazovi u planiranju novog proračuna?

 • Pravilna primjena proračunskih klasifikacija u procesu planiranja
 • Maksimalna uključenost proračunskih korisnika u proces planiranja
 • Utjecaj izmjena organizacijske strukture na proces planiranja i planske dokumente
 • Kvalitetan plan kao podloga za ispravno izvršenje proračuna

Kako strateški planirati?

 • Zakonski okvir
 • Logički okvir strateškog planiranja
 • Hijerarhija strateških dokumenata i strateškog planiranja
 • Strateško planiranje i proračuni JLP(R)S
 • Provedbeni programi JLP(R)S

Postoje li učinkoviti mehanizmi za provedbu kadrovskih i organizacijskih promjena u jedinicama lokalne samouprave?

 • Je li uopće društveno prihvatljivo i prikladno govoriti o neučinkovitim i neprilagođenim ljudskim potencijalima?
 • Koje radnje je i kojim redoslijedom nužno poduzeti kako bi se zakonito i učinkovito o provele organizacijske, a potom i eventualne kadrovske promjene u JLS?
 • O radnopravnom položaju gradonačelnika i načelnika – imaju li čelnici radno vrijeme i pravo na godišnji odmor?
 • Kako organizirati poslovanje u područjima rada koja nadilaze ustrojstvo JLS, odnosno sistematizacije radnih mjesta u okviru istih?

Naplata i otpis gradskih i općinskih prihoda – vječni/velik izazov kako za novoizabrane tako i za postojeće čelnike JLS

 • Ograničenja ustrojstva i sistematizacije radnih mjesta kao prepreka učinkovitoj naplati prihoda
 • Organizacija poslova otpisa i naplate prihoda i (nezamjenjiva) uloga čelnika u istoj
 • Kako otpisati zastarjela potraživanja – različita situacije zahtijevaju različiti pristup
 • Prisilna naplata i otpis zastarjelih potraživanja – samostalna područja rada ili neodvojivi međuovisni procesi?

Kako pravilno evidentiranti imovinu?

 • Stanje evidencija imovine u jedinicama lokalne samouprave
 • Jedinstveno mjesto evidentiranja imovine i kako ga ustrojiti
 • Strukturiranje imovine kao važan čimbenik ispunjenja aktualnih i budućih zakonskih obveza

Komunalna infrastruktura kao temelj razvoja

 • Što se sve može upisati kao komunalna infrastruktura –  neotuđivo vlasništvo JLS?
 • Treba li infrastruktura biti u potpunosti izgrađena da bi se proveo upis?
 • Obeštećenje vlasnika za gubitak prava vlasništva
 • Što kaže sudska praksa

Što predstoji izradi Strategije; evidentiranje kao nužan preduvjet izrade strategije

 • Evidentiranje imovine kao nužan preduvjet izrade strategije pravnoj osnovi strateškog planiranja
 • Što predstavlja strategija upravljanja imovinom?
 • Rezultati donošenja i provođenja strategije upravljanja imovinom
 • Pozitivni primjeri provođenja strategije upravljanja imovinom

Komunikacija s medijima

 • Na koji način predstaviti projekte prema građanima?
 • Kako animirati mediji da poprate događanja?
 • Što je sve bitno u komunikaciji?
 • Što znaju građani/birači o stručnim područjima rada i zakonskim obvezama gradova i općina?

Digitalno poslovanje –opterećenje ili prilika?

 • Na koji način nova Uredba o uredskom poslovanju utječe na JLS
 • Zašto digitalizirati poslovanje
 • Kako potaknuti zaposlenike na informatizaciju
 • Na koji način digitalizacija utječe na građane
 • Kako biti transparentan prema građanima – jesu li vijećnička pitanja u obuhvatu prava na pristup informacijama?

Izazovi javne nabave

 • Kako izbjeći financijske korekcije u postupcima jave nabave sufinanciranih iz ESI fondova
 • Izvješće Državnog ured za reviziju u području jave nabave
 • Nova praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene u sustavu javne nabave – Žalbene naknade – ravnoteža procijenjene vrijednosti i prava na pristup žalbi

 

Predavači: Marko Ignjatović, Vedran Vukobrat, Ana-Marija Tomašević, Vedran Padovan, Tomislav Knežević, Mladen Kolarek, Vilma Plavčić, Mijo Čavlina, Nives Polovina Barun, Melita Pavlek

 

Plan rada

1. dan, četvrtak, 9.9.2021., Dvorana Šibenik X i XI u sklopu Konvencijskog Centra:

10:30 – 11:00 – Registracija sudionika, podjela materijala i kava dobrodošlice
11:00 – 13:00 – I. blok predavanja
13:00 – 14:00 – Pauza za ručak (hotel Andrija)
14:00 – 15:45 – II. blok predavanja

2. dan – petak, 10.09.2021., Dvorana Šibenik X i XI u sklopu Konvencijskog Centra:

09:00 – 09:30 – Registracija sudionika i kava dobrodošlice
09:30 – 11:05 – I. blok predavanja
11:05 – 11:20 – Pauza za kavu
11:20 – 13:00 – II. blok predavanja
13:00 – 14:00 – Pauza za ručak (hotel Andrija)

 


POSEBNA POGODNOST SMJEŠTAJA:

U želji da se na dvodnevnoj Akademiji osjećate sigurno, ugodno i opušteno, za Vas smo pripremili posebnu pogodnost za rezervaciju smještaja u hotelu Andrija****, koji se nalazi u sklopu Amadria Parka. Poseban popust na noćenje s doručkom ostvarujete unosom koda: LCA2021 ili jednostavnom rezervacijom putem direktnog linka: LC Akademija. Posebne cijene omogućene su isključivo sudionicima Akademije, a mogućnost rezervacije smještaja možete iskoristiti do 03.09.2021.


NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na akademiji iznosi 2.400,00 kn + PDV po sudioniku.
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 1.800,00 kn + PDV

Kotizacija uključuje sudjelovanje na dvodnevnim stručnim predavanjima Akademije, konferencijski materijal, kavu dobrodošlice, kavu ili čaj za vrijeme pauze, ručak za dva dana.

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.
Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.