PRORAČUN + analiza proračunskih klasifikacija u proračunskom računovodstvu
Proracun plus

PRORAČUN + analiza proračunskih klasifikacija u proračunskom računovodstvu

U sklopu podrške koju LC pruža kroz procese evidencije poslovnih događaja formirana je konzultantska uslugu Proračun+. Usluga se temelji na komponentama utvrđivanja postojećeg stanja koje korisnici provode u procesu planiranja proračuna, izradi analize postojećeg stanja, te izradi dokumentacije o utvrđenom s eventualnim prijedlogom za potrebne izmjene proračuna. 

LC proracun plus

Proračun+ stavlja naglasak na važnost proračunskih klasifikacija u procesu planiranja, izvršavanja i računovodstvenog evidentiranja te:

  • Ukazuje na posljedice nepravilnih evidentiranja proračunskih klasifikacija
  • Obuhvaća analizu propisa, rješenja i drugih odgovarajućih akata u kojima je definirana organizacija JLP(R)S
  • Analizira organizacijske klasifikacije, korištenje izvora financiranja te uključivanje vlastitih i namjenskih sredstava u sustav konsolidiranog planiranja
  • Kreira prijedlge za otklanjanje nepravilnosti te poboljšanja cjelokupnog sustava (prema utvrđenom stanju)