Izobrazba u području javne nabave

LIBUSOFT CICOM d.o.o. za informacijske tehnologije, ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: UP/I-406-01/19-01/06, URBROJ: 526-06-02-02/1-19-02 od 8. ožujka 2019. s rokom važenja do 8. ožujka 2022. godine te je evidentiran u Registru nositelja programa pod evidencijskim brojem 78.

Obratite nam se s povjerenjem jer naši su stručnjaci ovlašteni za provedbu cjelovitih edukacija:

  • specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (50 sati)
  • program usavršavanja kojima se prikupljaju bodovi za obnovu certifikata (8 sati)

LIBUSOFT CICOM tim:

Martina Bogner
Mijo Čavlina

Predavači:
Nikolina Bačurin , stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Maja Kuhar, stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Zvonimir Jukić, stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Ostap Graljuk, stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

I to nije sve. Naš stručni tim u mogućnosti je pružiti integrirani savjetodavni i operativni paket aktivnosti pri provođenju svih postupaka javne nabave kao i onih koji se sufinanciraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Više o tome pogledajte na LC Javna nabava