Objave

Sabor RH na sjednici u petak donio je Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine. Riječ je o dokumentu koji je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom te dokumentima i politikama EU i RH. Cilj Strategije je digitalizacija hrvatskog društva, javne uprave i gospodarstva u razdoblju do 2032. godine, a kreće se u četiri smjera.

Prvi strateški cilj je „Razvijeno i inovativno digitalno gospodarstvo“ kroz koji će podrška biti pružena digitalnim inovacijskim centrima te digitalizaciji u mikro, malim i srednjim poduzećima. Drugi cilj je “Digitalizirana javna uprava”, a ostvarit će se kroz: nadogradnju državne informacijske infrastrukture i naprednih softverskih rješenja, postizanje potpune interoperabilnosti javne uprave i omogućavanja pristupa podacima građanima i poduzećima, jačanje organizacijskih i ljudskih institucionalnih kapaciteta, digitalizaciju svih ključnih javnih usluga te promidžbu digitalnih usluga i korisničke podrške među građanima.

Pažljivo pratiti natječaje

Država je već krenula u digitalizaciju javne uprave, a taj cilj ostvaruje se i kroz različite zakonske regulative poput nove Uredbe o uredskom poslovanju. Digitalizacija i transparentnost potiču se i kroz različite javne natječaje te bespovratne potpore uz pomoć kojih gradovi, županije i općine imaju priliku svoje poslovanje uvesti u suvremeni elektronički svijet.

Stoga preporučujemo svojim korisnicima da prate natječaje kako ne bi propustili priliku za unaprjeđenje svog poslovanja. Primjerice, natječaj za digitalizaciju javne uprave nedavno je raspisao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji pokriva od 40 do čak 80 posto troškova različitih projekata.

Što se, pak, tiče Strategije, važno je još dakako navesti da se treći strateški cilj odnosi na “Razvijene, dostupne i korištene mreže vrlo velikih kapaciteta” kojim se između ostalog osiguravaju preduvjeti za bržu gradnju mreža. Četvrti cilj, pak, usmjeren je na građane i razvoj njihovih digitalnih vještina te djelovanja koja će povećati broj IKT stručnjaka na tržištu rada.