Objave

Porezna uprava na svojim je stranicama objavila vijest da se mijenja propis za priznavanje pretporeza po ulaznim računima primljenim od poreznih obveznika koji su u sustavu PDV-a prema naplati.

Kao što je poznato, u sustav PDV-a po naplati mogu se prijaviti svi porezni obveznici koji su u prethodnoj godini obavili isporuke dobara i usluga ispod 15.000.000,00 kn. Takvi porezni obveznici plaćaju obvezu PDV-a tek kad naplate izlazni račun, a isto tako pretporez po ulaznim računima koriste tek kad plate svojem dobavljaču.

S druge strane porezni obveznici, koji su u redovnom postupku oporezivanja, PDV plaćaju u razdoblju kada je obavljena isporuka dobara i usluga, a pretporez koriste kada su ispunjeni uvjeti, odnosno kada je primljen račun i isporuka.

Presuda Europskog suda pravde kao temelj za izmjene

Prema tekstu Porezne uprave, iz presude Europskog suda pravde u predmetu C-9/20 proizlazi da pravo na odbitak pretporeza kod računa primljenih od poreznih obveznika, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, nastaje tek kada je takav račun plaćen.

S obzirom na to da Hrvatska kao članica EU ima obvezu uzeti u obzir sudske presude Suda EU i ova presuda dovela je do izmjene postojećeg propisa za priznavanje pretporeza. O primjeni izmjene propisa o korištenju pretporeza Porezna uprava je izdala Mišljenje (Broj klase: 410-19/22-02/87, Urudžbeni broj: 513-07-21-01-22-3, Zagreb, 30.11.2022.).

Mišljenje EU i dorade u LC-ovim programima

U njemu stoji da se postupanje u svezi odbitka pretporeza, prema presudi Europskog suda pravde C-9/20, u praksi primjenjuje od 1. prosinca 2022. Također od 1. prosinca više se ne primjenjuju odgovori Porezne uprave kojima su dana tumačenja u svezi odbitka pretporeza po ulaznim računima poreznih obveznika, koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama suprotno navedenoj presudi Europskog suda pravde u predmetu C-9/20.

Za tu izmjenu propisa potrebno je napraviti određene dorade u programima za obračun PDV-a i Salda konti te u naredim danima naši korisnici mogu očekivati instalaciju verzije u kojoj će biti navedene novosti.

Obavijest Porezne uprave može se pročitati OVDJE.