Objave

Kvalitetna strategija temelj je kvalitetnog upravljanja imovinom JLP(R)S, a upravo ovih dana svoj su temelj za napredak dobila još dva naša korisnika. Riječ je o Svetoj Nedelji i Dubrovniku.

LC-ovi stručnjaci Svetoj Nedelji su izradili Strategiju upravljanja imovinom za razdoblje od 2023. do 2026. godine, a Dubrovniku za razdoblje 2023. do 2029. godine. 6. lipnja svoj rad su predstavili gradskim vijećnicima Svete Nedelje, a šest dana kasnije i onima u Dubrovniku. Obje strategije nakon toga su usvojene. 

Strategija kao obveza

Naime, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Strategiju za upravljanje imovinom. Država ih na to nije obvezala izravno zakonom, no učinila je to posredno preko obvezujućih preporuka Državnog ureda za reviziju i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, koji se odnosi na obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Cilj donošenja Strategije upravljanja imovinom je osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu svake pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Strategije pred nama

LC je proteklih godina izradio strategije upravljanja imovinom za brojne gradove među kojima su i Zagreb, Karlovac i Opatija. Početkom godine potpisali smo ugovore i za izradu strategija za gradove Drniš, Umag i Samobor, a krajem veljače i ugovor za prvu inozemnu – za Grad Gradišku u susjednoj BiH.

Iznimno smo zahvalni svim našim partnerima na dosad ukazanom povjerenju, jer ono svjedoči u prilog kvaliteti našeg rada.