Objave

Naše SPI aplikacije od sada korisnicima osiguravaju Usluge iniciranja plaćanja (PIS) i dohvata izvoda (AIS). Rezultat je to odlične suradnje Libusoft Cicoma i tvrtke moj-eRačun.

Uz pomoć usluge AIS (Account Information Service) automatski se dohvaća i prihvaća izvod izravno u LC SPI sustav ubrzavajući proces automatiziranog učitavanja izvoda i stanja računa.

Usluga PIS (Payment Initiation Service) omogućava plaćanje računa izravno iz LC SPI aplikacija, bez potrebe preuzimanja naloga te naknadnog učitavanja u poslovnu banku. Cijeli proces se odvija jednim klikom, ubrzavajući transakcije i smanjujući bankovne naknade.

Zahvaljujući ovim novitetima se:

  • automatizira poslovanje
  • povećava kvaliteta upravljanja novčanim tokovima
  • smanjuje operativni rizik
  • štede resursi
  • poboljšava financijska stabilnost
  • ažurnije prati stanje po računima

Letak s informacijama o usluzi AIS i PIS možete preuzeti ovdje.