Objave

Brojnim hrvatskim općinama, koje koriste Platformu Otvoreno, pridružila se Općina Fužine čiji stanovnici od sada imaju na raspolaganju imaju dva servisa naše Platforme. Riječ je o servisima iProračun i iTransparentnost.

Uz pomoć servisa iProračun građani mogu dobiti detaljan pregled proračuna, uvid u glavne prihode, ulaganja u različite sektore, poput zdravstva ili školstva, te sve ostale informacije važne za održavanje i podizanje standarda napredne zajednice po mjeri svojih stanovnika. iTransparentnost, pak, nudi transparentan uvid u poslovanje jedinice lokalne samouprave. Ondje se na dnevnoj bazi može dobiti pregled isplata Općine prema pojedinim pravnim subjektima. Tako se u pretraživaču mogu vidjeti podaci o isplatama za proračunsku godinu, dok se klikom na pojedinu stavku dolazi do dodatnih informacija koje se nalaze u financijskim izvještajima.

Svi servisi Platforme Otvoreno

Platforma Otvoreno uz iProračun i iTransparentnost nudi još deset elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju sa službama jedinica lokalne područne
i regionalne samouprave, te uvid u funkcioniranje JLP(R)S. Otvorena je i jednostavna za pristup putem interneta te je dostupna putem računala, tableta i pametnog telefona.

LC Platforma Otvoreno osmišljena je kao modularno web odredište koje omogućuje korištenje izvještajnih jedinica (modula) prema želji i potrebama JLP(R)S. Tako svaka JLP(R)S može oblikovati vlastiti otvoreni landing page za svoje potrebe vezano uz vlastite ciljeve i strategije. Sigurna autentifikacija jamči sve razine zaštite podataka i komunikacije. Uz standardnu autentifikaciju LC Platforma omogućava i prijavu putem NIAS-a.