EU Projekt – LC nabava informacijske i komunikacijske opreme

NAZIV PROJEKTA: “LC-nabava informacijske i komunikacijske opreme (IKT)-2”, referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0496

KRATKI OPIS PROJEKTA: Poduzeće LIBUSOFT CICOM d.o.o. provodi projekt nabave licenci za softvere i nabavu prateće hardwerske opreme čime se omogućuje uspostavljanje vlastitog servera. Nabavljenim softverima i opremom poduzeće će ubrzati i olakšati isporučivanje usluga te povećati kvalitetu istih. Projektom se doprinosi jačanju tržišne pozicije poduzeća, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća Libusoft Cicom d.o.o. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije doprinijeti će ostvarenju očekivanih rezultata: unaprjeđenju poslovnih procesa, boljoj povezanosti poslovnih funkcija unutar poduzeća bržim protokom informacija, racionalizaciji vremena za obavljanje usluga i kvalitetnijem preslagivanju timova unutar odjela poduzeća. Također, suvremena informacijska i komunikacijska tehnologija osigurava i razvoj novih usluga odnosno novih programskih rješenja. Interakcija s klijentima i dijeljenje podataka i informacija s korisnicima usluga poduzeća biti će brži, sigurniji te će se smanjiti rizik gubitka informacija i takozvanih šumova u komunikaciji. Osigurati će se mogućnost razvoja jedinstvene, kompleksne baze podataka i izrada detaljnih korelacijskih izvještaja važnih za strateško planiranje. Rezultat projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije,  unaprjeđenje 9 poslovnih procesa, povećanje prihoda od prodaje za 5% te zapošljavanje 5 novih zaposlenika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi 1.357.155,90 HRK, a iznos koji sufinancira EU iznosi 694.863,81 HRK ukupno prihvatljivih troškova.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: Razdoblje provedbe projekta je od 3. veljače 2020. do 3. rujna 2020. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Marko Ignjatović
E-mail: marko.ignjatovic@spi.hr
Tel: 091/6599-588
Fax: 01/6599-511

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa  Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.