LC WEBinar: Ovrha na plaći i administrativna zabrana - LIBUSOFT CICOM d.o.o.

video zapisi i prezentacije

LC WEBinar

WEBinar – Ovrha na plaći i administrativna zabrana – u kojim slučajevima moramo, a u kojima ne bismo smjeli postupati?