Savjetovanje Upravitelja nekretninama, Crikvenica


Detalji događaja


Ovogodišnje Savjetovanje Udruge UPRAVITELJ održati će se od 23. do 26. travnja u hotelu Omorika u Crikvenici. Savjetovanje je namijenjeno svima koji se bave ili imaju doticaja s upravljanjem nekretninama sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a to su prije svih sami upravitelji, čelnici JLS, stambeno-komunalne službe gradova, inspekcijske i nadzorne službe, te ostali stručnjaci iz djelatnosti upravljanja nekretninama.

Pored pokrovitelja Grada Crikvenice i  Primorsko-goranske županije, posebno ističemo zahvalu Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za pokroviteljstvo ovogodišnjeg Savjetovanja.

Na Savjetovanju teme će obraditi stalni suradnici Udruge, među kojima posebno ističemo g. Damira Kontreca, sudca Vrhovnog suda RH, profesora dr.sc. Hrvoja Kačera i dr.sc. Teodora Antića, glavnog tajnika Ustavnog suda RH. Nadalje, predavači će biti i predstavnici ministarstava, FZOEU i stručnjaci za energetsku učinkovitost, kao i prezententi iz stručnih odbora Udruge UPRAVITELJ.

U sklopu Savjetovanja upravitelja nekretninama, 24. travnja od 17:00 do 19:00, održat će se i radni sastanak sa USZ korisnicima, a obrađivati će se neke od slijedećih tema – WEB izvještavanje, Evidentiranje energetskih certifikata zgrada, e-Računi, SEPA projekt u HR – Direct debit – bliska budućnost platnog prometa, Praćenje naplate potraživanja, Upotreba e-maila u USZ procesima, Uredsko poslovanje sa sustavom informiranja suvlasnika, Objava dnevnika radova na WEB-u, Novi zemljišno-katastarski model, GIS nekretnina i ostale novosti LC/SPI paketa. Sastanak, kao i prezentaciju novosti unutar USZ aplikacije održat će naši konzultanti – Mario Erceg i Ina Cvjetković.

Zanimljive teme, stručni predavači te kvalitetne radionice dovoljan su razlog da posjetite Savjetovanje, kao i LC sastanak USZ korisnika.

U prilogu Vam donosimo PRIJAVNI KUPON te PROGRAM RADA Savjetovanja, a više informacija o Savjetovanju možete pronaći na stranicama Udruge: www.udruga-upravitelj.hr.