Opomene, kamate, ovrhe, LC edukativni centar, Zagreb


Detalji događaja


Poštovani korisnici,

nakon lipanjskih radionica vezanih za izradu izvještaja u sustavu proračuna, srpanj započinjemo sa radionicom OPOMENE, OVRHE I OBRAČUN KAMATA.

Cilj  radionice je pojasniti korisnicima rad sa modulima Opomene i Ovrhe,  te pokazati izvješća za praćenje naplate po ovrhama i opomenama. Poseban naglasak biti će na izradi predložaka za opomene i ovrhe gdje će korisnici sami raditi predloške. Rad sa kamatama bazirati će se na objašnjenju rada obračuna kamata u programu Salda konti, sa posebnim filterima obračuna kamata – po sektoru, zoni, naseljima. Napredna obuka imati će naglasak i na povezivanju ispisa opomena, ovrha i kamata u jednu cjelinu na način da se pokaže obračun kamata prije formiranja ovrha, kao i formiranje obračuna kamata nakon plaćanja po ovrsi.

Radionica će se održati u LC edukativnom centru u Zagrebu s početkom u 9:30 sati, u slijedećim terminima:

  • 08.07.2013.,
  • 09.07.2013.,
  • 10.07.2013.,
  • 11.07.2013.,
  • 12.07.2013.

Sadržaj radionice:

1.     Obrada opomena – objašnjenje svih parametara opomena sa posebnim osvrtom na dodatne filtere

–          Objašnjenje izrade predložaka opomena – rad sa varijablama za ispis opomena u word
–          Objašnjenje izvještaja sa opomena – praćenje naplate po opomenama

2.     Obrada pojedinačnih i skupnih opomena – objašnjenje rada sa ovrhama i formiranje ovrha sa posebnim osvrtom na dodatne filtere (i na urudžbiranje ovrha, prebacivanje u sisp)

–          Objašnjenje izrade predložaka ovrha – rad sa varijablama za ispis ovrha u word
–          Objašnjenje izvještaja sa ovrha – praćenje naplate po ovrhama

3.     Obračun kamata

–          Skupni obračun kamata sa dodatnim filterima
–          Pojedinačni obračun kamata sa arhivom kamata
–          Izvješća sa obračuna kamata i ispis kamatnih listova po svim tipovima ispisa (dodatno objašnjenje slaganja ispisa kamatnog lista za ispis u word)
–          Objašnjenje rada kalkulatora kamata
–          Nova obrada u kamatama – STORNO KAMATA – objašnjenje rada sa stornom kamata kroz godine

4.     Pitanja i odgovori
 
Predavač: Petra Ovčarić
 
Cijena napredne radionice je 560kn + PDV (700,00 kn s uključenim popustom od 20%) po sudioniku/radionici.
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održane napredne obuke – radionice.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika. 

Ukoliko se odlučite sudjelovati na radionici, molimo Vas da najkasnije do 03.07.2013. godine u 12:00 sati  izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE. Prijaviti se možete isključivo putem web-a (priložene PRIJAVNICE).
Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje a ne pojavljivanja i neotkazivanja u minimalnom roku od 48 sati, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.