Konzultantsko savjetovanje – Priprema za popunjavanje “Izjave o fiskalnoj odgovornosti” za Proračunske korisnike


Detalji događaja


Namijenjeno je proračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.

16.02.2016. u LC edukativnom centru u Zagrebu

Planirano trajanje je od 10:00 do 15:00 sati

Više informacija o savjetovanju, programu rada te načinu prijave možete pronaći OVDJE.