Verzija 5.21 SPI paketa je vrlo zanimljiva jer uključuje čak 4 nove aplikacije – e-Javnu Nabavu, Objedinjenu naplatu, Menadžerska izvješća te Mobilno plaćanje. Među ostalim većim novostima su nove funkcionalnosti u aplikaciji Salda Konti.

Više o ovim novim aplikacijama ćemo pisati nakon izlaska verzije (kraj siječnja), a ovdje ćemo predstaviti novosti iz programa Salda Konti.

Novo:

  • na pregledu glava izvoda dodan je prikaz žiro-računa, te nova kartica za sortiranje po datumu i žiro-računu gdje se pregled može ograničiti na zadani datum
  • omogućeno je raskidanje zatvaranja i s dokumentima koji nisu zatvarači
  • u pregled ovršnih predmeta u modulu SISP dodano sortiranje i pretraživanje po razlogu prijenosa u SISP
  • dodan ispis u stavkama ovrha po kronologiji duga koji se ovršuje (kao tablica i kao rečenica)
  • razdvojen ispis kod ovrha, kod ispisa po naknada na glavnicu i kamatu utuženih stavaka
  • na parametrima skupnih obračuna kamata dodan parametar koji ne proknjiži pojedinačni obračun ako je manji ili jednak nekom iznosu
  • izvještaj s opomenama je proširen naplatom opomenutih predmeta
  • na partnerima dodan podatak o mjestu zaposlenja partnera, radi proširenja ovrha s takvim podacima, a dodane su i sve potrebne varijable za ovrhe (6 komada)
  • ugrađena je kvalitetnija i brža zaštita programa od neovlaštenog kopiranja i korištenja

SPI paket 5.21 | SPI