Objave

S 30. prosincem prošle godine na snagu je stupio Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Novim zakonom zakonodavac želi riješiti neučinkovitost upravljanja imovinom što je prepreka u ostvarenju brojnih infrastrukturnih i razvojnih projekata diljem zemlje te ostvarenju investicijskog potencijala.

Ključ rješenja našao je u decentralizaciji kojom su lokalne i regionalne jedinice dobile brojne nove obveze, ali i nove prilike. Koji su od sada njihovi novi zadaci, koja pravila moraju poštivati i koje bi koristi od toga mogli imati analizirala je naša pravna stručnjakinja Vilma Plavčić.

U svom stručnom članku kolegica Plavčić između ostalog navodi načine na koje je Zakon propisao upravljanje i raspolagaje nekretninama, evidentiranje, ali s druge strane i primjerice priliku za ostvarenje 20 posto prihoda od raspolaganja određenim nekretninama te mogućnost priskrbljivanja prava vlasništva nad dijelom nekretnina. Više detalja o svim novostima pročitajte u tekstu 👉 Decentralizacija upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske – nove obveze i nove prilike za lokalne jedinice.