Ponuda
Softverska rješenja
za Vaše poslovanje
Divider01
Usluge
Što sve možemo
učiniti za Vas
Divider01
Podrška
Naši djelatnici su
tu za Vas
Divider01
LC WebTicketing
Prijava u sustav
LC WebTicketing
sve novosti

Kalendar događanja
12.12.2016
Specijalistički seminar - Procjena vrijednosti nekretnina
Namijenjeno prvenstveno povjerenstvima i stručnim službama za procjenu vrijednosti nekretnina županija, velikih gradova i Grada Zagreba, te lokalnim samoupravama koje su prema dosadašnjim prijavama i anketama iskazale interes za sudjelovanje na ovakvim edukacijama.
12.12.2016. godine, hotel PANORAMA, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb.
Planirano trajanje seminara je od 09:00 do 16:00. 
Saznajte više
13.12.2016
Napredna obuka - Veza Komis-SC-Glavna knjiga (za proračunske korisnike)
Namijenjeno svim korisnicima aplikacija SPI/KOMIS, SPI/salda konti i SPI/ Glavna knjiga proračunska.
​13.12.2016. godine u LC edukativnom centru Split.
​Planirano trajanje je od 09:30 do 15:00 sati.
Saznajte više

Programska rješenja prema vrsti korisnika

Lokalna samouprava, proračunski korisnici, komunalna poduzeća, upravitelji zgrada, neprofitne organizacije, itd.
Saznajte više

Proizvodi - SPI programske grupe

SPI programske grupe obuhvačaju veliki spektar softverskih rješenja za knjigovodstvo (ERP).
Saznajte više

Konzultanske usluge

Provođenje postupka javne nabave, aplikacija za natječaje predpristupnih fondova, organizacija procesa u JLS, itd.
Saznajte više

Podrška za korisnike

Registrirani korisnici mogu sve zahtjeve za pomoći ili potrebnim poslovima uputiti putem naše usluge LC WebTicketing.
Saznajte više