Završavamo 17. Godinu poslovanja sa 500 korisnika|spiS preuzimanjem Dobrih Rješenja dobili smo i veći broj novih korisnika tako da je na naše veliko zadovoljstvo broj na našoj referentnoj listi narastao točno na 500.

Svima Vama, našim starim, novim i najnovijim korisnicima još jednom za 2010. želimo što manje briga i poslovnu uspješnost, a za to da imate kvalitetnu informatičku podršku u svakodnevnom radu ćemo se mi pobrinuti. Sretna vam Nova!