Dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o ustroju Evidencije komunalne infrastrukture prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN68/18) izazvao je brojne reakcije obveznika i nametnuo mnoge dvojbe.

Zbog učestalih upita vezanih uz ovu temu pripremili smo stručna tumačenja koja će biti predstavljena na LC Konferenciji Panorama 2019 i to: u osnovnim crtama na 10. Savjetovanju pročelnika, 26. rujna i detaljno na radionici VIII – Upravljanje imovinom 27. rujna 2019. godine.

Zakon o komunalnom gospodarstvu donio je obvezu jedinicama lokalne samouprave da ustroje i vode Evidenciju komunalne infrastrukture. Istu je moguće provesti u obliku informatičke podrške kroz našu aplikaciju SPI/Registar nekretnina, te uz prikupljanje i unos podataka koji su u domeni jedinica lokalne samouprave.

Iako je već prošla godina dana od stupanja na snagu Zakona, do ispostavljanja dopisa Ministarstva samo je nekoliko jedinica lokalne samouprave pristupilo postupanju sukladno zakonskoj obvezi.
Pozivamo sve ostale jedinice lokalne samouprave da započnu s pripremama vezanim uz ustroj Evidencije kako bi pravovremeno ispunile zakonsku obvezu.