Zadnjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 84/2021) koji je stupio na snagu 01.08.2021., proširena je mogućnost zaposlenja do polovine punog radnog vremena za vrijeme koje se prima cijela mirovina i na korisnike obiteljske mirovine.

Do donošenje navedenog Zakona, pravo na isplatu mirovine uz mogućnost rada do polovine punog radnog vremena, imale su slijedeće kategorije umirovljenika:

  • korisnik starosne mirovine,
  • korisnik starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika,
  • korisnik prijevremene starosne mirovine,
  • korisnici starosne mirovine ostvarene prema posebnim propisima,
  • korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno djelomičnog gubitka radne sposobnosti,
  • korisnik invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ostvarene po ZOHBDR,
  • korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvarene po ZOHBDR,
  • i dr.

Izmjenama i dopunama Zakona, gore navedeni korisnici, ukoliko im je mirovina određena prema stažu i plaćama/osnovicama, manja od najniže mirovine, za vrijeme zaposlenja imaju pravo na najnižu mirovinu.