Objavljeno: 19.03.2018.

Na ovogodišnjem stručnom seminaru o procjeni vrijednosti nekretnina, održanom 16. ožujka u Zagrebu, bilo je vrlo zanimljivo i radno do posljednje minute (pa i nakon toga). Kroz opsežnu i relevantnu materiju skup su od samog početka suvereno vodili cijenjeni stručnjaci mr. sc. Željko Uhlir iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta iz Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. O novinama u sustavu eNekretnine izvijestila je gđa. Lana Marinković, analitičarka iz APIS IT, a o najnovijim rješenjima za informatizaciju procesa gosp. Rade Ignjatović, direktor tvrtke Libusoft Cicom i moderator skupa.

Već iz uvodnih riječi gosp. Rade Ignjatovića, bilo je jasno da će se na kraju dana razjasniti mnoge dvojbe vezane uz primjenu važećeg Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

Stručni dio započeo je predavanjem gosp. Uhlira na temu Temelji za procjenu vrijednosti nekretnina. Gosp. Uhlir je istaknuo da je prema Zakonu tržišna vrijednost nekretnine osnovica koja se koristi za procjene, a sama procjena vrijednosti nekretnine mora biti izrađena pažnjom dobrog stručnjaka, uzimajući u obzir sve raspoložive dokaze kako bi rezultat bio održiv nakon provjere. U nastavku je gosp. Uhlir objasnio važnost godišnjeg izvještavanja kao zakonske obveze uz osvrt na važnost izvođenja i objave korekcijskih faktora i drugih pokazatelja. „Generalno, svaka transparentnost suprotstavlja se manipulaciji. Transparentni pregled stanja na tržištu nekretnina pravovremeno ukazuje na stvaranje „cjenovnog balona”, tj. prijetnje za slomom tržišta.” Iznio je gosp. Uhlir.

Ulogu procjeniteljskih povjerenstava i stručnih službi kod izvještavanja pojasnio je gosp. Majčica. Posebno detaljno predstavio je ulogu visokog procjeniteljskog povjerenstva izdvojivši da je odgovornost ovog povjerenstva odlučujuća u početnoj fazi primjene Zakona. „Zbog dugogodišnjeg odsustva bilo kakvog propisa u RH koji bi regulirao procjene vrijednosti nekretnina na tržišnoj osnovici, potrebno je zasebno stručno tijelo koje bi usklađivalo rad procjeniteljskih povjerenstva i mjerodavno donosilo odluke u slučaju dvojbe ili potrebe za drugom procjenom.”, rekao je gosp. Majčica. Zaseban dio svog izlaganja posvetio je konkretnim informacijama i primjeru izvješća o tržištu nekretnina te posebnim načinima procjene vrijednosti nekretnina i pravu građenja.

Izvođenje nužnih podataka i koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti detaljno je i vrlo konkretno pojasnio gosp. Uhlir podcrtavši još jednom da je osnovica koja se koristi za procjene tržišna vrijednost nekretnina, a svi nužni podatci se izvode iz tržišta nekretnina. „Procjenitelji ne mogu izraditi kvalitetnu procjenu bez kvalitetnih podataka  i tu se očituje velika uloga stručnih službi i procjeniteljskih povjerenstava.“, iznio je.

Obrađujući temu Procjene za potrebe JLP(R)S  i analizu procjembenih elaborata gosp. Uhlir je ukazao na najčešće pogreške u procjembenim elaboratima, a gosp. Majčica zaključio je stručni dio temom o kategoriji zemljišta u procjembenim elaboratima.

No, najdinamičniji dio svakako je bila živa rasprava u kojoj su sudionici pokazali da aktivno sudjeluju u provedbi važećih propisa te da im se kroz obveze u praksi nameću pitanja koja su iz godine u godinu sve kompleksnija, a komentari koje razmjenjuju s predavačima pokazuju značajan pomak u odnosu na prijašnje godine.