Kako uspješno uspostaviti riznicu te koji su dokumenti za to potrebni ključna su pitanja na koje ćemo odgovor dati na webinaru zakazanom za utorak 30. travnja 2024. Webinar organiziramo u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, a namijenili smo ga županijama te njihovim proračunskim korisnicima.

Vrijeme: 30. travnja 2024. od 12 sati

Mjesto: ZOOM

Predavač: Maja Štargl Ugljar, Libusoft Cicom

Sadržaj:

  • prekršajne odredbe neuspostavljanja riznice u zakonskom roku
  • savjeti za uspostavljanje pune riznice tj. jedinstvenog računa
  • preduvjeti za uspostavljanje jedinstvenog računa
  • suradnja županije i proračunskih korisnika kao ključ uspješne uspostave riznice
  • kako započeti i koliko vam treba vremena

PRIJAVE

Prijave se odvijaju preko Hrvatske zajednice županija putem Google obrasca.

Google obrazac za prijavu: Riznica za županije i proračunske korisnike