U skladu s ostvarivanjem mjera predviđenih Programom gospodarskog oporavka o potrebi reforme javne uprave i Zaključkom o provedbi aktivnosti u vezi s reformom državne uprave koju je provelo Ministarstvo uprave u suradnji sa svim središnjim tijelima državne uprave Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 23. srpnja 2010. donijela Prijedlog reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.

OSTATAK TEKSTA KOJI JE PRIPREMILA GĐA MAJA LUKEŠ-PETROVIĆ MOOŽETE PREUZETI OVDJE.