Gradovi i županije iskazuju veliki interes za e-Internu Riznicu i prednosti koje donosi njeno uvođenje. Najbolje o prednostima e-Interne Riznice govore i sve učestaliji zahtjevi za implementacijom postojećih korisnika e-Lokalne Riznice. e-Interna Veliki interes za e-internu riznicu – 01|spiRiznica funkcionira na sličnom principu kao i e-Lokalna Riznica.

Kako je uspješno provođenje ovog projekta izazvalo veliki interes među gradovima i županijama, donosimo kraći pregled e-Interne Riznice.
Ideja o razradi koncepta Interne riznice proizašla je iz potrebe za uspostavom dodatnog kontrolnog mehanizma interne i eksterne potrošnje, povezanog sa sustavom javne nabave.

Svaka ustrojstvena jedinica Grada (Upravni odjeli i službe) je na neki način proračunski korisnik koji traži sredstva od svog središnjeg proračuna, odnosno Upravnog odjela za proračun i financije, tako da se u procesu kontrole nabave Upravni odjeli i Službe Grada moraju tretirati na isti način kao i proračunski korisnici koji će biti uključeni u Lokalnu i Gradsku riznicu
 
Veliki interes za e-internu riznicu – 02|spi
 
Glavni naglasak ovog koncepta je na osiguranju kontrole samih začetaka trošenja proračunskog novca, prije nego što je posao sklopljen, odnosno prije nego što je trošak nastao naručivanjem/kupnjom robe ili ugovaranjem usluga.

Da bi se to moglo postići, moraju se dobro razraditi procesi naručivanja roba ili usluga, odnosno odobravanja narudžbi bilo koje vrste, a koje mogu posljedično prouzročiti nastajanje troška po pojedinim stavkama Proračuna.

Postojeći korisnici e-Lokalne Riznice:

 • GRAD DUGO SELO
 • GRAD KUTINA
 • GRAD MALI LOŠINJ (uvodi se)
 • GRAD OSIJEK
 • GRAD POREČ
 • GRAD POŽEGA
 • GRAD SAMOBOR
 • GRAD SLATINA
 • GRAD ŽUPANJA
 • KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 • KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
 • VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite, sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći.