Uvjeti korištenja

Sporazum između korisnika i LIBUSOFT CICOM

Portal LIBUSOFT CICOM  d.o.o. sastoji se od više stranica koje održava društvo LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Portal društva LIBUSOFT CICOM  d.o.o.  možete koristiti samo pod Uvjetom da prihvaćate ovdje navedene Uvjete korištenja. LIBUSOFT CICOM  d.o.o.  zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta za korištenje portala. Smatra se da ste ove Uvjete korištenja razumjeli u cijelosti i na njih pristali. Prihvaćanjem ovih Uvjeta suglasni ste da portal LIBUSOFT CICOM d.o.o. koristite isključivo u skladu s njegovom izvornom svrhom, zakonitom namjerom i na način koji ne ugrožava, ograničava ili sprječava rad ili korištenje od treće strane. Korisnik ne smije koristiti portal LIBUSOFT CICOM d.o.o. na bilo koji način koji bi bio protivan pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 

Pohrana ili kopiranje sadržaja portala LIBUSOFT CICOM d.o.o. za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu je zabranjeno. Korisnik ne smije podatke s portala koristiti u komercijalne svrhe na način da ih ustupa trećim osobama, umnožava, dalje distribuira, prodaje ili na bilo koji način koristi suprotno pozitivnim propisima i svrsi portala LIBUSOFT CICOM d.o.o..

LIBUSOFT CICOM se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezano za zlouporabu informacija preuzetih s portala LIBUSOFT CICOM d.o.o., te za bilo kakvu štetu koja s tim u svezi može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani. Korisnik koji koristi podatke iz aplikacije protivno ovim Uvjetima korištenja odgovoran je za štetu prema važećim propisima.

Upotrebom portala LIBUSOFT CICOM d.o.o. korisnik ne ostvaruje vlasništvo nad bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva za naše usluge ili sadržaj kojem korisnik pristupa. Ne smijete uklanjati, skrivati ni izmjenjivati niti jednu pravnu obavijest koja se prikazuje u našim uslugama ili u vezi s njima.

U slučaju spora koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Uvjeta korištenja, LIBUSOFT CICOM i korisnik pokušat će riješiti spor mirnim putem, a ako tako ugovorne strane ne riješe spor, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Za sva ostala pitanja koja nisu uređena ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

 

Veze na stranice trećih strana 

Portal LIBUSOFT CICOM  d.o.o.  sadrži veze na druge web-stranice koje nisu pod kontrolom društva LIBUSOFT CICOM  d.o.o.  i društvo LIBUSOFT CICOM  d.o.o.  nije odgovorno za sadržaj stranica za koje postoje veze. LIBUSOFT CICOM  d.o.o.  je postavilo ove veze za vašu pogodnost i lakše pronalaženje relevantnih sadržaja.

 

Korištenje komunikacijskih usluga

Portal LIBUSOFT CICOM  d.o.o.  može sadržavati forume, chat, news grupe, kalendare ili bilo kakve druge sadržaje koje vam omogućavaju komunikaciju sa javnošću, grupom osoba ili pojedincima (zajednički naziv: “Komunikacijske usluge”). Korištenjem komunikacijskih usluga slažete se kako ćete ih koristiti kako biste postavili, primili ili poslali poruke i materijale koji su ispravni i odgovaraju pojedinoj komunikacijskoj usluzi. Slažete se da prilikom korištenja komunikacijskih usluga nećete:

• Klevetati, zlostavljati, uznemiravanje, uhoditi, prijetiti ili na bilo koji drugi način ugrožavati prava (kao što su privatnost ili javnost) drugih.

• Publicirati, postavljati, snimati ili distribuirati bilo kakve neprikladne, proste, pogrdne, nepoštene ili nelegalne teme, imena, materijale ili informacije.

• Postavljati datoteke koje sadrže softver ili druge materijale zaštićene zakonima o autorskom pravu ili intelektualnom vlasništvu (ili pravom na privatnost ili javnost) osim ukoliko imate vlasništvo nad istima ili ste dobili potrebne dozvole za korištenje.

• Postavljati datoteke koje sadrže računalne viruse, neispravne datoteke ili bilo kakav softver ili programe koji mogu naštetiti radu tuđeg računala.

• Oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupovati bilo kakve stvari ili usluge u komercijalne svrhe, osim u slučaju da komunikacijska usluga izravno dopušta takve poruke.

• Provoditi ili prosljeđivati ankete, natjecanja, klađenja ili slijedne poruke.

• Presnimiti bilo kakvu datoteku postavljenu od strane drugog korisnika komunikacijskog servisa za koju znate, ili je razumno da znate, da ne može biti legalno distribuirana na taj način.

• Izmijeniti ili obrisati autorske dodatke, pravne ili druge napomene od strane autora ili oznake izvora softvera ili drugih materijala u datotekama koje postavljate.

• Ograničiti ili spriječiti bilo kojeg drugog korisnika od korištenja i uživanja komunikacijskih usluga.

• Narušiti pravila ponašanja ili druge smjernice koje vrijede za bilo koju pojedinu komunikacijsku uslugu.

• Prikupljati informacije ili osobne podatke od drugima, uključujući i e-mail adrese, bez njihovog pristanka.

• Kršiti bilo koji primjenjivi zakon ili odredbu ili na bilo koji drugi neprimjeren način koristiti komunikacijske usluge.

 

Izjava o odgovornosti 

Informacije, softver, proizvodi i usluge uključene ili dostupne kroz portal LIBUSOFT CICOM  d.o.o. mogu sadržavati netočnosti ili tiskarske pogreške. Promjene se povremeno vrše nad ovim informacijama. LIBUSOFT CICOM  d.o.o.  i/ili njegovi dobavljači ne odgovaraju za primjenjivost, pouzdanost, dostupnost, vremensku dostupnost i točnost informacija, softvera, proizvoda, usluga i pripadajućih slika sadržanih na portalu LIBUSOFT CICOM  d.o.o.  Sve takve informacije, softver, proizvodi, usluge i pripadajuće slike dani su “kakvi jesu” bez ikakve garancije. LIBUSOFT CICOM d.o.o. se ovim putem ograđuju od svih garancija i uvjeta vezanih uz ove informacije, softver, proizvode, usluge i pripadajuće slike, uključujući implicitne garancije ili uvjete prodaje, prikladnosti za pojedinu svrhu ili naziv.