U četvrtak 28.04.2016. u Hotelu Panorama održano je konzultantsko savjetovanje-seminar s problematikom vezanom uz prisilnu naplatu gradskih/općinskih prihoda​. 
Visoka posjećenost je dokaz da obrađena tematika stvara najaktualniji problem s kojima se u većoj ili manjoj mjeri susreće većina jedinica lokalne samouprave.

Odmah u prvom bloku savjetovanja utvrđene su različite osnove stjecanja prihoda u nadležnosti JLS i oblici postupaka prisilne naplate prihoda uz primjere osnove za provedbu ovrhe u upravnom postupku. Nadalje je bilo riječi o materijalnopravnom i postupovnom normativnom okviru za poduzimanje radnji prisilne naplate, institutima opomene i zastare u različitim vrstama postupaka, a predstavljena su i neka praktična rješenja u svrhu postizanja što učinkovitije naplate gradskih i općinskih prihoda.

Za učinkovitu naplatu naglašena je važnost vođenja urednog i ažurnog uredskog poslovanja, uz poželjno utvrđivanje procedura naplate proračunskih prihoda uvažavajući organizacijske i administrativne kapacitete JLS, utvrđivanje i evidentiranje potraživanja po portfeljima i određivanje odgovornosti za praćenje rokova zastare.

Slijedi popis​ prezentacija održanih tijekom konzultantskog savjetovanja-seminara 28. travnja 2016.:

  • Osnove provedbe ovrhe u građanskom postupku (razlikovanje izvansudske i sudske ovrhe, odabir i promjena sredstva ovrhe od strane ovrhovoditelja,
Damir Kontrec, mag.iur., sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 
  • Oblici postupaka prisilne naplate prihoda i različite osnove stjecanja prihoda u nadležnosti JLS,
  • Zakonska osnova obveze naplate prihoda i prekršajne sankcije; te zakonska osnova određivanju nadležnosti za prisilnu naplatu prihoda JLS Opomena i učinak opomene; Opasnosti povjeravanja naplate društvima za otkup potraživanja
  • Osnove provođenja ovrhe u upravnom postupku; osnova, predstavljanje provedbenih propisa, nadležnost, primjer, 
Vedran Vukobrat, dipl. iur., konzultant LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb​​
  • Naplata prihoda JLS i komunalnih društava-modeli i iskustva
Brankica Dejanović, dipl.pravnik, Inkasator d.o.o.Karlovac
 
  • Rad s ovrhama u SPI  sustavu
Nikola Jovančević, univ.bacc.oec., konzultant LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb