Na radnom sastanku održanom 11. lipnja u Gradu Rabu i službeno je završena implementacija SPI sustava u rekordnom roku. Na implementaciji SPI sustava su sudjelovali svi djelatnici Grada Raba uključujući Gradonačelnicu, Pročelnika JUO i voditelje odsjeka, kao i djelatnici proračunskih korisnika koji su svojim iznimnim angažmanom i trudom sudjelovali u obuci i usvajanju novih tehnologija i procesa rada. Sama obuka je održana u prostorima Grada kako bi se što efikasnije i na stvarnim podacima primijenilo novo znanje i uvelo u jedan cjelovit i integriran sustav.

Djelatnici Libusoft Cicoma, točnije njih 15 je tokom zime i proljeća ove godine sudjelovalo u procesu obuke, konverzije i uvođenja u rad. Novi računovodstveno – dokumentacijski sustav je pored Grada uveden i kod tri proračunska korisnika: Dječji vrtić Pahuljica, Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica Rab.

Za kraj također je važno napomenuti da je implementiran cijeli SPI paket u sve četiri institucije,  koji čine: proračunsko računovodstvo, lokalna riznica, pomoćne analitičke evidencije, komunalni informacijski sustav, obračun plaća i uredsko poslovanje.

Grad Rab | SPI

LOKALNA RIZNICA
Među 22 uvedene aplikacije možemo istaknuti također završenu implementaciju SPI/Lokalne riznice. Ovim putem proračunski korisnici Grada su direktno uključeni u pripremu proračuna.

Ovakav sustav omogućit će Gradskoj upravi još bolju kontrolu nad trošenjem proračunskih sredstava, racionalnije poslovanje, te mogućnost ostvarivanja dodanih ušteda prilikom provedbe objedinjene nabavke roba i usluga.

UREDSKO POSLOVANJE – DIGITALNI GRAD

Gradska Uprava prepoznala je prednosti vođenja digitalnog Uredskog poslovanja na način da ga koristi cijela Uprava. Nakon uspješno završene obuke i probnog rada svi djelatnici su prihvatili novi način vođenja dokumentacije, tako da se svi ulazni i izlazni dokumenti (zahtjevi, molbe, računi, …) urudžbiraju, skeniraju, te prosljeđuju pročelniku kao i voditeljima Odsjeka kako bi iste mogli preuzimati digitalnim putem i dalje (digitalno) zaduživati svoje referente.

Korištenjem ovakvog sustava Rab postaje digitalan Grad u kojem je kolanje papirnate dokumentacije  svedeno na minimum.
 
Nakon završetka turističke sezone kreće se u drugu fazu projekta kada će se analizirati, popisati i procijeniti sva imovina Grada Raba. Naveden projekt se sastoji od informatičke podrške u vidu aplikacije SPI/Registar nekretnina i konzultantske usluge Upravljanje imovinom po PRLS metodologiji.