Računovodstvene

RP – Računovodstvo Proračuna (programi za vođenje računovodstva JLP(R)S-a, proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP(R)S, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna  – glavna knjiga s planiranjem i praćenjem izvršenja proračuna, županijska/gradska/općinska riznica)